SZAKTERÜLETEK

NEMZETKÖZI JOG

A képviselet és a szerződések nyelve angol.

Nehéz napjainkban elképzelni olyan, vállalkozásokat érintő jogterületet, amelynek valamilyen szálon ne lenne nemzetközi uniós jogi háttere.

A vállalkozások által folytatott tevékenységek jelentős részét még az Unió alapító szerződései is közvetlenül érintik: elegendő csak a versenyjogra vagy az állami támogatásokra vonatkozó szabályokra gondolni.

Tisztában vagyok a nemzetközi porodon aktív ügyfelek szükségleteivel és elvárásaival. A több nemzetközi piacon is aktív ügyfelek számára elengedhetetlen az adott célpiac jogi és szabályozási környezetének ismerete.

Készítek kétnyelvű szerződéseket:

  • Adásvételi szerződést
  • Ajándékozási szerződést
  • Végrendelet
  • Beadványok
  • Európai vállalati terjeszkedéshez szükséges szerződések
  • Peres eljárások
  • Cégalapítás és cég titkársági szolgáltatások
  • Vitarendezés