SZAKTERÜLETEK

POLGÁRI ÉS POLGÁRI PERJOG

  • Szerződések készítése (adásvételi, ajándékozási, csere-, vállalkozási, építési, fuvarozási, megbízási, közvetítői, szállítmányozási, bérleti, kölcsön, haszonkölcsön, letéti, tartási, életjáradéki)
  • Képviselet minden típusú polgári perben;
  • Személyiségi jogi perek;
  • Végrehajtási perek;
  • Közigazgatási perek;
  • Sajtó-helyreigazítási eljárások;
  • Szerződésből vagy szerződésen kívüli magatartásból eredő károkozás miatti kárigények érvényesítésében képviselet;
  • Követelés behajtás;
  • Felszámolás kezdeményezése és felszámolási eljárásban hitelezői képviselet;
  • Speciális terület: építési műszaki kivitelezési szerződések, építési műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szerződések készítése.